Találatok

Nincs találat

Szavak (March) 2024. március 1.

AT: -nál, -nél, konkrét helyen, időpontban
pl. 

 • at the door: az ajtónál
 • at the gym: az edzőteremnél
 • at 2 o’clock: 2 órakor
 • at midnight: éjfélkor

I’ll see you at home. - Otthon találkozunk! 


IN: -ban, -ben, hely/idő
pl. 

 • in the house: a házban
 • in the room: a szobában
 • in November: novemberben
 • in summer: nyáron
 • in the morning: reggel

We met in London. - Londonban találkoztunk.


INTO: -ba, -be, hely/idő
pl. 

 • into the house: a házba
 • into the room: a szobába
 • into the storm: a viharba

I went into her office. – Bementem az irodájába


WITHIN: belül, idő/hely/távolság
pl. 

 • within 6 months: 6 hónapon belül
 • within the city: a városon belül
 • within 100 meters: 100 méteren belül

Your ride will arrive within 2 minutes. – 2 percen belül itt a fuvarod.


WITHOUT: vki vagy vmi nélkül  
pl. 

 • without you: nélküled
 • without water: víz nélkül

I stayed without a job. – Munka nélkül maradtam.


WITH: vkivel vagy vmivel
pl. 

 • with me: velem
 • with help: segítséggel

I agree with you. – Egyetértek veled.


UP: fel, felfelé, fent
pl. 

 • up the mountain: fel a hegyre / a hegyen fent
 • up on the website: fent a weboldalon

Prices went up.Felmentek az árak.


DOWN: le, lefelé, lent
pl. 

 • down the corner: lent a sarkon
 • down the stairs: le a lépcsőn

Prices went down. Lementek az árak.


OVER: fent, felett, túl, át
pl. 

 • over the rainbow: a szívárványon túl
 • over the bed: az ágy fölött

I jumped over the wall. Átugrottam a falon.


UNDER: alá, alatt
pl. 

 • under the bed: az ágy alatt
 • under the table: az asztal alatt

I went under the water. Lementem a víz alá.


BETWEEN: között, közé 
pl. 

 • between you and I: te és én köztem
 • between Monday and Friday: hétfő és péntek között

 I’m (in) between jobs. –   Két állás közt vagyok. (munkanélküli) 


ON: rá, rajta
pl. 

 • on the shelf: a polcra/a polcon
 • on the top of my head: a fejem tetején

 It’s on the table. – Az asztalon van.


IN FRONT OF: elé, előtt
pl. 

 • in front of the house: a ház előtt
 • in front of the gate: a kapu előtt

 She stood in front of me. Előttem állt.


BEHIND: mögé, mögött
pl. 

 • behind the door: az ajtó mögött
 • behind the sofa: a kanapé mögött

 She stood behind me. Mögöttem állt.


BEFORE: előtt
pl. 

 • before Monday: hétfő előtt
 • before the exam: a vizsga előtt

 I washed my hands before dinner. – Megmostam a kezem vacsora előtt.


AFTER: után
pl. 

 • after work: munka után
 • after the surgery: a műtét után

 We watched TV after dinner. – Tévét néztünk vacsora után.


DURING: alatt, közben
pl. 

 • during dinner: vacsora alatt
 • during the night: az éjszaka alatt

 I fell asleep during the movie. – Elaludtam a film közben.


FROM: -tól, -től
pl. 

 • from Monday to Friday: hétfőtől péntekig
 • from me: tőlem

I work from 9 to 5. – 9-től 5-ig dolgozom.


UNTIL: -ig
pl. 

 • until midnight: éjfélig
 • until further notice: további értesítésig

I slept until noon. – Délig aludtam.


FOR: vki számára, -ért, arra való, ideig/időt
pl. 

 • for you: neked/számodra
 • an eye for an eye: szemet szemért
 • for hunting: vadászathoz/vadászatra való
 • for 2 months: 2 hónapig/2 hónapot

She worked for peanuts for years. – Évekig fillérekért dolgozott.


ABOUT: -ról, -ről, kb.
pl. 

 • about me: rólam
 • about noon: dél körül

They talked about politics. – A politikáról beszélgettek


BY: vki által, vmivel, addigra
pl. 

 • by me: általam
 • by bus: busszal
 • by March: márciusra

It was written by Samuel Beckett. – Samuel Beckett írta.


OF: birtoklás, vminek a vmilye, vmiből vmennyi, vmiből készült
pl. 

 • first day of school: az iskola első napja
 • a cup of coffee: egy csésze kávé
 • made of wood: fából készült

I’ll have a cup of tea. – Iszom egy csésze teát./Egy csésze teát kérek.


OFF: le, ki 
pl. 

 • to take off the shoes: levenni a cipőt
 • to turn something off: kikapcsolni vmit

I can’t take my eyes off you. – Nem tudom levenni rólad a szemem.


AMONG: közt, között (több mint 2)
pl. 

 • among friends: barátok között
 • among people: emberek között

If you live among wolves you have to act like a wolf. (Nikita Khrushchev) – Ha farkasok között élsz, úgy kell viselkedned, mint egy farkasnak. (Nyikita Hruscsov) 


AGAINST: vmi ellen, vmi mellett/neki
pl. 

 • against corruption: a korrupció ellen
 • against the wall: a fal mellett/a falnak

I’m against the war. –  Én ellenzem a háborút.


AROUND: körbe, körül, kb.
pl. 

 • around us: körülöttünk
 • around the house: a ház körül
 • around midnight: éjfél körül

They danced around the fire. –  A tűz körül táncoltak.


TOWARDS: felé, irányba
pl. 

 • towards me: felém
 • towards the sea: a tenger felé

The dog ran towards the cat. –  A kutya futott a macska felé.


THROUGH: át, keresztül, túl (3D-ben)
pl. 

 • through the forest: át az erdőn
 • through the winter: a télen át

We walked through the park. Átsétáltunk a parkon.


ACROSS: át, egyik pontból a másikba, egyenesen át
pl. 

 • across the street: az utca túloldalán
 • across the room: át a szobán

They walked across the road. – Átmentek az úton.


NEAR: közel
pl. 

 • near the house: a házhoz közel
 • near the park: a parkhoz közel

I live near the river. – A folyóhoz közel lakom. 


Az elöljárószavakkal gyakran meggyűlik az ember baja, mert sok van belőlük, sokféle jelentéssel, és nem egyszerű kitalálni, hogy mikor melyiket kell használni, hiszen a magyartól gyakran eltérnek. És ráadásul a magyarban hátulra tesszük őket, nem előre (IN the house, a házBAN)

Ha sokszor látjuk, halljuk őket, egy idő után persze berögzülnek, csak ez csekély vigasz, amikor az ember még az elején jár. 😐

Mint mindig, a legjobb megoldás, ha apránként tanuljuk őket, logikusan összeszedve, és úgy hogy valamihez köthetőek is legyenek. 👍

És persze a gyakorlás is nagyon fontos hozzá, hogy jól rögzüljenek. 😉

Ebben a hónapban megnézünk 31 gyakori elöljárószót példákkal. A hónap végén pedig a szókártyák segítségével tesztelhetjük a tudásunkat belőlük! 

Hozzászólások

Huuu ez nagyon jó lesz!!!

🤗

..a példák nagyszerűek, nagyon sokat fog segíteni, köszönöm☺️

Nagyon szívesen! 🤗

Nagyon hasznos mondatok. 👍

Köszönöm szépen! 😊

Értesítések
Nincs elérhető értesítés