Találatok

Nincs találat

Spring Equinox 2023. március 20.

It is officially spring – Hivatalosan is tavasz van (végre)! 🤗

Today is the Spring Equinox – Ma van a tavaszi nap-éj egyenlőség.

 • The sun is directly above the equator and day and night are of equal length. - Ilyenkor épp az egyenlítő fölött áll a napkorong középpontja, így egyforma hosszúságú a nappal és az éjszaka. 
 • The Spring Equinox marks the first day of astronomical spring in the Northern Hemisphere and the first day of astronomical autumn in the Southern Hemisphere. - A tavaszi nap-éj egyenlőség a csillagászati tavasz első napját jelenti az északi féltekén, a déli féltekén pedig az ősz első napját.
 • It marks the start of astronomical spring. - A csillagászati tavasz kezdetét jelöli.
 • It is a time of renewal and new beginnings. - A megújulás és új kezdetek ideje ez. 😏

 

Tavaszi nap-éj egyenlőség: VERNAL EQUINOX vagy SPRING EQUINOX 

 

Fun fact:

A 'Vernal Equinox' a latinból ered (nyilván 😁):

 • vernal: tavaszi
 • equinoxium: egyenlőség nappal és éj között (equality between day and night)

 

Érdekesség:

2047-ig mindig március 20-ra fog esni, utána pedig március 19-re. 🤓

 

Szavak:

 • Vernal/Spring Equinox /vőrnl-szprɪŋ ekwɪnɒksz/: tavaszi napéjegyenlőség
 • astronomical spring - csillagászati tavasz 
 • the first day of spring: a tavasz első napja
 • season(s): évszak(ok)
 • equator /eˈkweɪtə/: egyenlítő
 • officially: hivatalosan
 • Northern Hemisphere: északi félteke
 • Southern Hemisphere: déli félteke

Kapcsolódó teszt: Napéjegyenlőség kvíz 

Hozzászólások

Értesítések