Találatok

Nincs találat

Nagycsütörtök 2024. március 28.

Ma van nagycsütörtök, ami angolul Maundy Thursday vagy Holy Thursday

What happened on this day? - Mi történt ezen a napon?

The Last Supper - Az utolsó vacsora

Jesus ate his final supper with his disciples. - Jézus elfogyasztotta utolsó vacsoráját tanítványaival.

Before they sat down to eat, he washed his disciples' feet. - Mielőtt leültek enni, megmosta a tanítványai lábát.

 

Why did Jesus do that? - Miért tette ezt Jézus? 

Washing the feet of guests was a common practice due to the dusty roads and the wearing of sandals, but it was usually performed by servants. - A vendégek lábának megmosása egy megszokott dolog volt abban az időben, mivel szandálban jártak és mindenmerre por volt, de ez a cselédek feladata volt.

By washing their feet himself, Jesus demonstrated a key aspect of his teaching: the importance of serving others, regardless of one's status or position. He taught them to always serve and care for others, no matter who they are. - Azzal, hogy Jézus maga mosta meg a lábukat, egy kulcsfontosságú tanítását mutatta be: mások szolgálatának fontosságát, tekintet nélkül az egyén státuszára vagy pozíciójára. Megtanította őket, hogy mindig szolgáljanak és törődjenek másokkal, függetlenül attól, hogy kik ők.

"True greatness comes from serving others, not from being served. - Az igazi nagyság abból fakad, hogy másokat szolgálunk, nem abból, hogy minket szolgálnak."

Így igaz! 👍

During the last supper, Jesus introduced the practice of the Eucharist, where the bread represents his body and the wine stands for his blood.- A vacsora alatt Jézus bevezette az úrvacsora szertartását, ahol a kenyér a testét, a bor pedig a vérét jelképezi.

"Take and eat, this is my body. Take and drink, this is my blood. - Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Vegyétek és igyátok, ez az én vérem."

 

"A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another."  - Új parancsolatot adok nektek: Szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást."

 

After the supper, Jesus went to the Garden of Gethsemane to pray. - Vacsora után Jézus elment a Gecsemáné kertbe imádkozni.

Judas led the temple guards to Jesus, identifying him with a kiss, which led to Jesus' arrest. - Júdás odavezette a templomőröket Jézushoz, és egy csókkal azonosította őt, ami Jézus letartóztatásához vezetett.

To be continued. - Folyt. köv.

Érdekesség:

Church bells are silent today. - Mi hallgatnak a harangok.

Szavak:

 • last supper: utolsó vacsora
 • to wash someone's feet: megmosni vki lábát
 • eucharist: oltáriszentség, úrvacsora
 • bread: kenyér
 • body: test
 • wine: bor
 • blood: vér
 • host: ostya
 • church bell: templomi harang
 • to pray: imádkozni
 • to arrest someone: letartóztatni vkit

 

Nagycsütörtök kvíz: katt ide 

 

Hozzászólások

Értesítések

Új poszt - Új lecke (egyszerű jövő 8.)

4 napja

Ebben a részben gyakoroljuk az egyszerű jövő idejű kérdő mondatokat. A feladat a következő lesz, fel...

Új lecke - Egyszerű jövő 8. (gyakorlás-kérdés)

4 napja

A mai részben gyakoroljuk az egyszerű jövő idejű kérdő mondatokat. A feladat...

Új poszt - Új lecke (egyszerű jövő 7.)

1 hete

Ebben a részben megtanuljuk az egyszerű jövő idejű kérdő mondatok képzését (kitérünk a kérdőszavas, ...

Új lecke - Egyszerű jövő 7. (kérdő mondatok)

1 hete

Ebben a részben megtanuljuk az egyszerű jövő idejű kérdő mondatok képz&eac...

Új poszt - World Donkey Day - A szamarak világnapja

2 hete

🫏 8th May is World Donkey Day - Május 8. a Szamarak világnapja! 🫏   Ki szereti a szamarakat? Ki ...

Új poszt - Anyák napja

2 hete

Anyák napja angolul: Mother's Day (szó szerint anya napja, mert az aposztróf az S előtt áll) moth...

Új poszt - Strawberry

2 hete

STRAWBERRY - (Földi)eper (hivatalosan: szamóca 🙄)   Figyeljünk rá, hogy többes számban a szóvé...

Új poszt - Szavak (May)

3 hete

Ebben a hónapban 31 európai ország neve fog felbukkanni a weboldalon. A lejátszásra kattintva/koppin...

Új poszt - Szókártyák

3 hete

És már fel is kerültek az áprilisi szókártyák! 👍 Április hónapban olyan vonzatos igéket tanultunk,...

Új poszt - Új lecke (teszt)

3 hete

Hoztam egy 10 kérdéses tesztet a tagadó mondatokból (egyszerű jövő idő) és a tanult kifejezésekből! ...

Új lecke - Teszt

3 hete

Egy 10 kérdéses teszt a tagadó mondatokból (egyszerű jövő idő) &eac...

Új poszt - Határozott névelő

3 hete

És itt is az ígért poszt a határozott névelő használatáról! 🤓 határozott névelő angolul: definit...

Új poszt - A cirkusz világnapja

1 hónapja

The third Saturday of April is World Circus Day. - Április 3. szombatja a Cirkusz világnapja! Fun...

Új poszt - Áremelés

1 hónapja

Kedves KGYA Tagok! Így több mint 1,5 év után, most először emelkednek a tagdíjak. Aggodalomra semmi...

Új poszt - World Parkinson's Day

1 hónapja

Today is World Parkinson's Day - Ma van a Parkinson-kór világnapja What is Parkinson's disease? -...

Új poszt - World Homeopathy Day

1 hónapja

10th April is World Homeopathy Day - Április 10. a homeopátia világnapja! What is Homeopathy? - M...

Új poszt - Napfogyatkozás

1 hónapja

Napfogyatkozás angolul: Solar Eclipse There is a total solar eclipse happening in the US today. - M...

Új poszt - Új lecke (egyszerű jövő 6.)

1 hónapja

Ebben a részben gyakoroljuk az egyszerű jövő idejű tagadó mondatokat.További gyakorló feladatok a PD...

Új lecke - Egyszerű jövő 6. (gyakorlás-tagadás)

1 hónapja

Ebben a részben gyakoroljuk az egyszerű jövő idejű tagadó mondatokat.Sok sikert!

Új poszt - World Rat Day - A patkányok világnapja

1 hónapja

Today is World Rat Day - Ma van a patkányok világnapja! 🐀 It was established in 2002 to promote ...