Találatok

Nincs találat

Hasonulás (Assimilation) 2023. július 25.

Az összeolvadás után térjünk át a hasonulásra (assimilation)!

Nyelvtanóráról ismerős lehet ez, hiszen a magyar nyelvben is sokszor előfordul. 🙂

Az angolban két fajtája van:

 • progressive: amikor az előző hang miatt megváltozik az utána következő
 • regressive: amikor a következő hang miatt megváltozik az előtte álló


A progressive fajtát (amikor a második hang változik meg) már jól ismerjük. Tanultuk pl. a többes szám esetében amikor a szóvégi S-t nem SZ-nek, hanem Z-nek ejtjük az előtte álló zöngés hang miatt.

Pl.

 • dogS (a zöngés G miatt átalkul Z-re) de:
 • catS (itt a T nem zöngés, ezért marad SZ)

Vagy az egyszerű múlt időnél, a D kiejtése attól függ, hogy zöngés vagy zöngétlen mássalhangzó áll e előtte.

Pl.

 • liked (a K nem zöngés mássalhangzó, ezért T-nek ejtjük nem D-nek)
 • loved (a V zöngés mássalhangzó, ezért D marad)Aztán a regressive fajta (amikor az előbbi hang változik meg az utána lévő hatására)

pl.

have to = hef tu (a V átváltozik F-re a T miatt)

vagy: 

 • in bed = im bed (az N átváltozik M-re a B miatt)


További esetek:

 • T - K/G -> K               wet grass /weK graasz/
 • T - P/B/M/W -> P      white box /wájp box/
 • N - M/B/P -> M         in pain /im péjn/
 • N - K/G -> Ŋ              one cat /waŋ ket/
 • D - K/G -> G              good cook /gug kuk/
 • D - B/M/P -> B          good man /gub man/
 • SZ - S -> S                 this sheep /this síp/
 • Z - S -> ZS                 was she /wazs sí/

Miért töténik ez?

Mert megkönnyíti a kiejtést! Egyébként csak külön tudnánk kiejteni az eltérő hangokat, így viszont hogy az egyik hozzáhasonul a másikhoz, gördülékenyen, egyben sikerül kimondani.

Próbáljuk ki:

in bed (lassan ejtve: in-bed, de gyorsan: imbed

Ez a magyarban is így van, pl. különböző (külöMböző) 😉

Kapcsolódó teszt: Katt ide 

Egy kis segítség a progressive/regressive megjegyzéséhez:

 • progressive: amikor előrehaladunk, tehát az utána következő hang változik (dogs-dogz)
 • regressive: amikor visszamegyünk, tehát az előtte álló hang változik meg (batman-bæpmæn)

Hozzászólások

Értesítések
Nincs elérhető értesítés