Találatok

Nincs találat

Függetlenség napja (Independence Day) 2024. július 4.

Today is 4th July. - Ma van július 4.


Az amerikai függetlenség napja, ami angolul:

Independence Day 


Érdekesség
:

Officially, the Congress declared its freedom from Great Britain on 2 July, 1776. - Hivatalosan, a Kongresszus 1776. július 2-án nyilvánította ki függetlenségét Nagy-Britanniától. (Fun fact: My Mum was born on 2 July.- Anyukám július 2-án született. 😊)

The Declaration of Independence was adopted on July 4, 1776, which is why the date is celebrated. - A Függetlenségi Nyilatkozatot 1776. július 4-én fogadták el, ezért ünnepelt ez a dátum.

The document was signed over the course of several months because not all the signers of the Declaration of Independence were present on 4 July 1776. - A dokumentumot több hónapon keresztül írták alá, mert nem volt minden aláíró jelen 1776. július 4-én.


Fun fact
:

John Hancock was the first person to sign the Declaration of Independence - John Hancock volt az első, aki aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. 

Innen ered a "John Hancock", mint "aláírás".

Pl.

Put your John Hancock here. - Írd alá itt. (Tedd ide a John Hancock-od.)

 

Sad fact:

Thomas Jefferson and John Adams, the only two signers of the Declaration of Independence who went on to become U.S. presidents, both died on 4 July, 1826, which was the 50th anniversary of the Declaration. - Thomas Jefferson és John Adams, a függetlenségi nyilatkozat két aláírója, akik később az Egyesült Államok elnökei lettek, mindketten 1826. július 4-én, a nyilatkozat 50. évfordulóján hunytak el.

Hozzászólások

Értesítések
Nincs elérhető értesítés